Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

VA-System ska fungera i 150 år

Välj betong

Vi rekommenderar betong i va-lösningarna bland annat för att det bidrar till att infrastrukturen i samhället stärks. Inte minst beroende på att materialet i sig består av miljövänliga naturprodukter. Dessutom ger det va-lösningar med en livslängd på 150 år eller mer. Andra fördelar är objektsanpassade lösningar och bästa totalekonomi.

Lång livslängd
Vattentäta konstruktioner
Bästa totalekonomi
Inbyggd styrka

Vårt mål är att betong ska vara ett prioriterat material i alla våra kommuners materialvalspolicy. Det är smart både för dig som beställare och för vår infrastruktur.

Meag Va-system är specialisten på va-lösningar i betong.

Låga kostnader och litet underhållsbehov

Avloppssystem i betong är grundläggande i vår infrastruktur. Det är vanligt att våra kommuners avloppsnät till mer än 80% består av betongrör.

Skonsam för miljön
Bästa totalekonomi

Redan i mitten av 1800-talet började betongrör användas och i mer än 150 år har de använts tack vare effektivt byggande, inbyggd styrka och hög beständighet.

12 goda anledningar att välja betong

Betong är tungt

Det finns många exempel i Sverige och utomlands där mycket gamla ledningar fortfarande är i drift.

Planera för en säkrad framtid.

Vår framtid bör säkras

Samhället behöver avsätta resurser för infrastruktursatsningar och då prioritera vatten- och avloppsarbeten. Reparera, byta ut eller bygga nytt.

Vi har produkterna för ett hållbart VA-system / Stefan Karvonen

Boka ett möte