• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Starka argument Smartare infrastruktur

Vi bidrar till att skapa smartare infrastruktur.
Meag Va-system har en stark position på marknaden som specialisten inom kvalitativa va-lösningar
i betong. Kundlöftet ”smartare infrastruktur” innebär att våra innovativa lösningar är viktiga och efterfrågade byggstenar i det långsiktiga samhällsbyggandet. Vi bidrar till att vår infrastruktur blir både mer hållbar och smartare. Som ledande rådgivare och branschstyrande inom va-lösningar i betong svarar vi upp mot kundernas behov av nytänkande inom va-lösningar. Det innebär att vi möter samhällets krav på kvalitativ infrastruktur.

Välj betong

Ett givet val och ett naturmaterial som ständigt utvecklas efter samhällets krav.
Meag Va-system är specialisten på va-lösningar i betong. Vi rekommenderar betong i va-lösningarna bland annat för att det bidrar till att infrastrukturen i samhället stärks. Inte minst beroende på att materialet i sig består av miljövänliga naturprodukter. Dessutom ger det va-lösningar med en livslängd på 150 år eller mer. Andra fördelar är objektsanpassade lösningar och bästa totalekonomi. Vårt mål är att betong ska vara ett prioriterat material i alla våra kommuners materialvalspolicy. Det är smart både för dig som beställare och för vår infrastruktur.

Vår framtid bör säkras!

Samhället behöver avsätta resurser för infrastruktursatsningar och då prioritera vatten- och avloppsarbeten. Reparera, byta ut eller bygga nytt. Planera för en säkrad framtid .....  se www.sakradframtid.se

 

Projektera - val av hållfasthetsklass

Betongrör för täta avloppsledningar tillverkas enligt SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Hållfastheten för oarmerade och armerade rör är bestämd av styrkan i en provbänk med linjelast som brottlast. Översättning från linjelast till fyllningshöjder i fält beroende på byggmetod och val av fyllningsmaterial finns beskrivet i Publikation P 99 från Svenskt Vatten. Tabellen nedan ger min och max fyllningshöjd för vårt sortiment av ALFA Standardrör. Andra klasser kan tillverkas mot föfrågan, ta kontakt med säljare för andra läggningsförutsättningar än vad tabellen anger.

Call Now ButtonRing oss