• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Va-näten ska ha 150 års livslängd i det rationella byggandet

kringfyllning fotrör DN 800

 

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 4 maj 2020

Nya krav gäller för va-nätens livslängd. De ska hålla i 150 år eller mer, vilket innebär att valet av material i ledningarna blir avgörande. Framåt måste funktion och hållbarhet vara centrala begrepp vid diskussioner kring ledningsmaterial. Betongrör klarar detta och är redan nu ett givet material i det rationella byggandet.

Bygg rationellt för smartare infrastruktur 

Det rationella byggandet handlar om att bygga smart och hållbart. Prefabricerade produkter och miljövänlig hänsyn är det moderna essay writers sättet att bygga. Min uppfattning är att det idag krävs krafttag när det gäller anläggningsbyggandet och skapandet av en smartare och hållbarare infrastruktur. Vi måste vara mycket noga med arbetsmetoder och materialval. Vi måste också tänka på säkerhet och trygga tillgången på vatten och avlopp för kommande generationer.

Kraven på 150 års livslängd i va-näten styr

Våra va-nät ska klara att hålla och fungera i 150 år enligt nya direktiv från ledningsägarna. Det ställer bl.a. krav på rörmaterialet och på de som påverkar valet av material i va-näten. De nya kraven på livslängd styr och påverkar aktivt hur du väljer ledningsmaterial. Betong är ett modernt material som utvecklas och förbättras kontinuerligt och uppfyller de nya villkoren.

Fördelar med att välja betong

  • Miljövänligt material i hållbart byggande
  • Håller i 150 år, minst
  • Hög beständighet

Vi är specialisten på va-lösningar i betong 

Meag Va-system har en stark position på marknaden med ett tydligt kundlöfte som innebär att vi verkar för en ”smartare infrastruktur”. Som ledande rådgivare och branschstyrande svarar vi upp mot kundernas behov av nytänkande. Vi har decenniers erfarenhet av att skapa och leverera kvalitativa va-lösningar. Vi är partnern som hjälper yrkeskunderna i Mellansverige att välja miljövänliga va-löningar i betong.

Sammanfattning                                                                                                                                                                                                                 

Va-nätens livslängd ska vara 150 år eller mer. Stora krav ställs på valet av material i va-ledningarna. Fokus måste ligga på funktion och hållbarhet. Det gäller att bygga rationellt och att bidra till att vår infrastruktur blir smartare och tryggare inte minst vad gäller vad gäller va-lösningar. Betongrör är ett givet material i det rationella byggandet.

 

Call Now ButtonRing oss