• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Utibildningsfilmer Prefabricerade betongprodukter

Tillverkning och hantering av rör och brunnar.
Här finner du en del svar på hur vi tillverkar och bearbetar produkterna i våra fabriker samt exempel på hur man monterar de i fält.

Det handlar om prefabricerade betongprodukter och om kundanpassade lösningar. Rådgivning är en naturlig tjänst för oss i samband med kunduppdragen. Det ger dig förhoppningsvis några förklaringar och goda idéer om nyttan med va-lösningar i betong.

Läggning av fotrör DN800 med Alfa Gripen

Vi återlanserar den gamla rörtypen med fot (plan botten). Här DN 800 PG som läggs med verktyget Alfa Gripen. Maskinföraren ser ej röret pga sponten utan går på direktiv från rörläggarna från NCC. Beställare Stockholm Vatten och Avfall.

Anborrning på rör DN 800 i vår fabrik

Filmen visar hur vi genomför borrning på rör och brunnar för täta anslutningar

Provning av oarmerade rör DN600

Provning genomförd hos RISE i Borås. Uppmätt brotthållfasthet  ca 17 ton,  > 40% över standardens krav.

Tillverkning av armeringskorg till betongrör DN 600

Armeringskorg svetsas, 12 mm cirkulära ringar till armerat betongrör hållfasthetsklass 165.

Montage av rör DN1200

Montering av betongrör med 3-partskätting i kulankare.

Alfa Gripen

Montage med maskinbundet verktyg med rototilt. Snabbt, enkelt, säkert och ergonomiskt. Finns idag för betongrör DN 225 - DN 1200.

DN 1000,höjd 300

Tillverkning mellandel DN 1000, höjd 300

Arbetsprocess

Tillverkning av konor i Västerås.

Projektering Betongrör - val av hållfasthetsklass

Anslutning Strukturväggsrör till Betongbrunn med MultiSeal

Sortiment på anslutningstätningar samt montageinstruktion från Kombiringen

Call Now ButtonRing oss