• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Betongrör och Rördelar

ALFA RÖR är varumärket som står för gummiringstäta va-produkter i betong.
De tillverkas enligt den harmoniserade produktstandarden SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Produktkontroll genomförs av 3:e part enligt nivå 2. Rören används till täta självfallsledningar i dag- och spillvattennätet och till vägtrummor. Användningsområdet (tillåten fyllningshöjd) är enligt Svenskt Vattens Publikation P99, Betongrör för allmänna avloppsledningar, januari 2016. Rörens hållfasthetsegenskaper beskrivs och föreskrivs med begreppet hållfasthetsklass.

Fogarna är tätade med ingjuten (PG) eller medlevererad (MG) gummiprofil i kvalitet EPDM eller SBR enligt SS-EN 681-1. Våra produkter anpassas efter kundernas behov och har, rätt använt, mycket lång livslängd, minst 150 år.

Nyhet 2019 ! Alfa Standardrör med fot DN 800

ALFA Standardrör med fot finns i DN 800 samt Qmax 300/450 och Qmax 500/750. Den lilla Qmax motsvarar hydrauliskt ett cirkulärt DN 400 och stora Qmax ett DN 600. Den lilla radien i botten gör att dessa dimensioner motsvarar, ur självrensningssynpunkt dimensionerna DN 150 - DN 600. Vi kommer succesivt komplettera sortimentet med fot på större dimensioner av cirkulära rör.

Betongrör med plan tjockare undersida är inte nytt utan gamla vägrör på 1950-60 talet tillverkades med fot. Nu återlanserar vi dessa men som avloppsrör som uppfyller Svensk Standard SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Röret underlättar installation på så sätt att understoppning ej utförs i fält. Man ska dock tänka på att alltid lägga rören på en jämn och packad ledningsbädd. Därefter kringfyllning enligt projektbeskrivningen, packad eller ej packad.

Raka rör och rördelar kommer finnas kvar i cirkulärt utförande så ev byte, reparation, brunnar etc och kan fortsatt ske med skarvkopplingar, typ Flexseal. Fotrör DN 800 har samma PG-fog som nuvarande sortiment.

Call Now ButtonRing oss