• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Vattenåtervinning

Alfa VÅ, vattenåtervinningsanläggning, är en pumpbrunn av betong med eller utan sand- och slamavskiljare. Anläggningen är avsedd för oljeförorenat spillvatten och installeras t.ex.för att reducera färskvattenförbrukningen vid tvättanläggningar för personbil, buss och lastbil. Anläggningen är dimensionerad för 1,2-11,7 m3 sugbar volym vid brunnsmodell. Avskiljare av rörmodell är tillverkad av ALFA standardrör i hållfasthetsklass 110. Serviceöppningar är placerade så att rensning och inspektion kan göras utan att gå ned i avskiljaren. Hela bottenytan är åtkomlig med sugstav.

Call Now ButtonRing oss