• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Vägrör

ALFA Vägrör DN 150 - DN 3000 utgörs av ALFA Standardrör med komponenter särskilt anpassade för trummor till väg och järnväg. Rören används till vägtrummor och rörbroar med sandtäta fogar. Rörbroar tillverkas i dimension DN 2000, DN 2500 och DN 3000. Trumögon är anpassade till Trafikverkets trafiksäkerhetsplan för vägens sidoområde. Svallisskyddär ett tillbehör i trummans båda ändar som förhindrar genomströmning av kall luft. Detta minskar problem med tjälskador och översvämning till följd av svallisbildning.

Call Now ButtonRing oss