• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Utjämningsmagasin

ALFA Utjämningsmagasin är ett genomströmningsmagasin av betongrör. Utjämningsmagasin används för att utjämna de kraftigaste flödestopparna i ett avloppsledningsnät. De används exempelvis för att förhindra mark- och källaröversvämningar, chockbelastning på avskiljaranläggningar och reningsverk eller bräddning av obehandlat avloppsvatten. ALFA . Rörmagasin kan utformas som en enkel ledning eller som ett paket med flera parallella ledningar. De dimensioneras för varje enskilt projekt. De kan placeras grunt förlagda under körbara ytor och i grönytor kringfyllda med uppgrävda massor.

Call Now ButtonRing oss