• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Tungmetallavskiljare

ALFA TA, tungmetallavskiljare, är en filterförsedd betongbrunn med integrerat slamfång och T-rör. Avskiljaren används främst för att rena vägdagvatten som är förorenat av tungmetaller och olja. Reningsstegen består av separation, filtrering (<0,04 mm), adsorption och kemisk fällning. Den renar även lösta metaller. Reningsgraden varierar lite med vattenkvaliteter och andra parametrar men erfarenhetsmässigt har man nått reduktioner på 70-90% på metaller.

Filterinsatserna spolas rena 1-2 ggr/år med specialutrustning och byts ca vart 5:e år. Se filmen som visar skötsel av en tungmetallavskiljare ALFA TA 36 här.

Tungmetallavskiljaren visar god förmåga att uppfylla riktlinjer i EU's vattendirektiv samt de uppställda målen i svenska MKN, miljökvalitetsnormen, från 2015.

Call Now ButtonRing oss