• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Tillsynsbrunn

ALFA Tillsynsbrunn DN 400, DN 600 är en fogtät betongbrunn med med rak överdel och körbar tät betäckning. TB-brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den är avsedd för inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan. Den större modellen används när större utrymme erfordras för spolnings- och slamsugningsredskap. Brunnen kan användas på ledningssträckor mellan knutpunkter och ersätter då Nedstigningsbrunnar. ALFA Tillsynsbrunn av betong har PG-fog för överbyggnad och röranslutning.

Call Now ButtonRing oss