• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Avlopp för enskilda hushåll

Alfa Slamavskiljare typ BAGA är en fogtät gravitationsavskiljare av betong. I sortimentet för hushållsspillvatten ingår även ALFA Fördelningsbrunn, Mark- eller Infiltrationspaket och ALFA Samlingsbrunn. Slamavskiljaren är avsedd för hushållsspillvatten BDT+KL (bad-, disk, tvätt- och klosettvatten) och är utförd som ett bättre alternativ till den konventionella "trekammarbrunnen".

Det är framförallt den låga slamflykten som utmärker slamavskiljaren typ Baga mot de konventionella trekammarbrunnarna. För1 och 2 hushåll finns "paketlösningar" med typgodkänd slamavskiljare och alla komponenter till infiltrationsanläggning eller markbädd. Genom att komplettera med en kemdoseringsutrustning uppgraderas avskiljaren till ett minireningsverk för högvärdig rening, ALFA Reningsverk typ BAGA Easy. Större slamavskiljare används exempelvis vid grupphusbebyggelse, fritidsområden, motell eller kursgårdar.

Produktblad på slamavskiljare och reningsverk finns att ladda ner i menyn 'Produkter'.

Call Now ButtonRing oss