• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Slam & Oljeavskiljare SNV 75:10

ALFA SOA är ett sortiment utförda enligt Naturvårdsverkets publikation Avloppsvattenbehandling vid bensinstationer och bilverkstäder (1975:10). Avskiljarna är avsedd för oljeförorenat spillvatten från tvättanläggningar eller verkstäder där självspaltande avfettningsmedel används. De kan även användas för oljeförorenat dagvatten från begränsade ytor såsom spillzoner vid drivmedelspåfyllning och spolplattor. Dimensioneringen bygger på ytbelastning och uppehållstid.

ALFA SOA finns som rörmodell och brunnsmodell. Det finns möjlighet att bygga på den liggande avskiljaren med slamkammare och pumpkammare direkt på gavlarna.

Call Now ButtonRing oss