• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Oljeavskiljare

ALFA Oljeavskiljare är gravitationsavskiljare av betong avsedda för oljeförorenat spillvatten och dagvatten. De bör normalt anläggas i kombination med effektiva slamavskiljare för god rening. I många oljeavskiljare ingår detta integrerat i produkten. Anläggningarna är normalt utförda i brunnsmodell men det förekommer även rörmodell. Avskiljarna är främst utprovade och dimensionerade enligt SS-EN 858 där man kan uppnå reningsgrad för klass I, >99% rening, eller klass II, >97% rening vid provning i laboratoriemiljö.

ALFA Oljeavskiljare, välj produkttyp i menyn till höger för mer info.

Har du tekniska frågor eller vill veta mer om sortimentet, kontakta säljare på närmaste säljkontor eller Stefan Karvonen på 010-455 24 13 eller mail: stefan.karvonen@meag.se

Call Now ButtonRing oss