• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Alfa Koalescensoljeavskiljare, klass I

ALFA KOAI oljeavskiljare är utförd enligt SS-EN 858 och klarar reningskrav för klass I vid provning, motsvarande > 99 % reningsgrad. Den är lämplig vid oljeförorenat spillvatten men kan användas vid dagvattenrening men då helst tillsammans med en bypass-funktion eller utjämningsmagasin med bestämt maxflöde.

Den har integrerat slamfång, koalescensmatta för oljeinsamling och automatisk avstängning vid hög oljenivå. Koalescensfunktionen är särskilt lämplig vid dispergerad/finfördelad olja som kan bildas vid högtrycksspolning eller pumpning.

Avskiljaren har anslutning DN 110 för ventilation och DN 50 för larmgivare för oljenivå. Givare för högnivå tillkommer.

ALFA KOAI är CE-märkta och prestandadeklaration kan hämtas i menyn 'produkter' -> 'ladda ner'.

 

Call Now ButtonRing oss