• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Alfa Koalescensoljeavskiljare med Bypass

ALFA KOAIBP är ett sortiment av oljeavskiljare klass I med bypass-funktion, dvs vid höga dagvattenflöden går en del av vattnet orenat genom avskiljaren. De har integrerat slamfång, automatisk avstängare i oljekammaren och flödesregleringsenhet.

Utförande med slamfång på hela botten av avskiljaren och utan mellanvägg finns, se produktblad här

Dimensionerande flöde för klass I är 6-30 l/s, hydraulisk kapacitet 60 - 200 l/s

Call Now ButtonRing oss