• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Fettavskiljare

Alfa Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong för att avskilja fett från spillvatten och finns i utförande med eller utan slamavskiljare. Fettavskiljaren är avsedd för fettförorenat spillvatten som kommer från exempelvis cafeer, restauranger, grillkiosker, storkök, slakterier, mejerier, bagerier och annan livsmedelindustri. ALFA Fettavskiljare finns i nominell storlek (NS) 2-15 vilket motsvarar flödeskapaciteten i l/s. Lagringskapaciteten för fett är 200 - 1300 liter. Avskiljarna är förberedda med täta anslutningar för in- och utlopp samt inkommande ventilation och larmnivågivare. Dämpningsskärmar är tillverkade i rostfritt stål och väggar i avskiljaren i armerad betong. Fettavskiljaren är försedd med tätt lock för att förhindra spridning av dålig lukt. Normalt sker avluftning via tillopsledningen som är dragen ovan husets taknock. Betäckningen i gjutjärn har belastningsklass D 400 och avskiljaren kan placeras i trafikerade ytor för tung trafik. Vi rekommenderar att alltid förse anläggningen med slamavskiljare för sjunkslam. ALFA Fettavskiljare är provade och utförda enligt SS-EN 1825.

Call Now ButtonRing oss