• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Avskiljare och Anläggningar

Vi erbjuder en mycket bred produktgrupp inom ALFA  för Avskiljare och Anläggningar. Dessa är Sand- och slamavskiljare för rening av suspenderat slam hos främst dagvatten. Oljeavskiljare finns i flera typer beroende på krav och typ av avloppsvatten.

Avskiljare för tungmetaller och fett ingår i sortimentet. Övriga anläggningar består av pumpbrunnar för vattenåtervinning, utjämningsmagasin, ventilbrunnar, flödesregulatorbrunnar samt olika kombinationer av tankar och avskiljare.

ALFA Avlopp för enskilda hushåll avser rening av hushållsspillvatten, BDT+KL, med kompletterande reningssteg för fosforrening.

Drift och skötselinstruktioner för avskiljaranläggningar hittar du på Alfa Rörs hemsida

Har du tekniska frågor eller vill veta mer om priser och leverans – kontakta närmaste säljkontor eller Stefan Karvonen på 010-455 24 13 eller mail: stefan.karvonen@meag.se

Call Now ButtonRing oss