• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Projekteringspolicy för VA-nät

Projektera för 150 års livslängd

Denna skrift presenterar tankar och principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät för självfallsledningar, Skriften riktar sig till politiker eller tjänsteman som ansvarar för VA- eller miljöfrågor. Den tar bland annat upp följande områden; Hållbarhet och livslängd, Att vara beställare, Projektören, Bra miljöval, Entreprenören, Uppföljning och utvärdering, Materialval och Att planera för framtiden.

Ladda ner Projekteringspolicy för VA-nät här.

Call Now ButtonRing oss