Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Projektdata

Förbifart Stockholm

Bergtunnlar förbifart Stockholm Här levererar vi Qmax rännor, Berntbrunnar och Kabelbrunnar för kanalisation till etapp FSE209 och FSE403. I etapp FSE209 ingår ca 8 km huvudtunnlar, 4 km ramptunnlar och 1,5 km utrymningsvägar.

 • Byggstart Januari 2017 – December 2022
 • Kontrakt värt 1,8 miljarder kronor
 • Beställare Trafikverket
 • Entr.form Subterra
Projektdata

Ombyggnad av Västerås Hamn

Ombyggnad och upprustning av Västerås Hamn. Här levererar vi ytavvattningsrännor och system förhantering av dagvatten.

 • Byggstart September 2017
 • Byggkostnad Ej officiell
 • Entr.form Generalentreprenad
 • Beställare Västerås Hamn AB
 • VA-projektör Kadesjös Ingenjörsbyrå
 • Mark & VA Entreprenad TEPES Entreprenad AB
Projektdata

Frihamnen

Exploateringsområden i frihamnen- Här levererar vi Q-Max Avvattningsrännor och Avskiljaranläggningar.

 • Byggstart December 2013
 • Byggkostnad 50-70 mkr
 • Byggmånader 12 mån
 • Entr.form Generalentreprenad
 • Beställare Stockholms Hamn AB
 • General Entr SH Bygg Sten och Anläggning AB
Projektdata

Värtahamnen Pir och Kaj

Utbyggnad av Värtahamnen Pir och Kaj. Här levererar vi Oljeavskiljare och Ytavvattnings rännor för dagvatten.

 • Byggstart Augusti 2012
 • Byggkostnad 1 164 225 000 kr
 • Entr.form Total Entreprenad
 • Byggherre Stockholms Hamn AB
 • Byggherre Stockholms Stads Exploateringskontoret
 • Arkitektskiss FO Arkitektkontor AB & SWECO Civil AB
 • Mark & VA Entreprenad TEPES Entreprenad AB
 • Projektledare Annica Sveholm AB
 • Projektledare WSP Sverige AB WSP Brand & Risk
 • Entreprenad Per Aarsleff A/S (Total Entr, Mark Entr)
Projektdata

Betongrör till Arninge Centrum

Nybyggnad av betongrör med fot DN 1600 till Norra Stockholm

 • Byggstart Augusti 2007
 • Entr.form Total Entreprenad
 • Beställare Trafikverket Regionkontor Stockholm - Projektledare
 • Total Entr Bilfinger Construction GmbH Tyskland Filial
 • Total Entr PEAB Anläggning AB
 • Mark konsult Ramböll Sverige AB
Projektdata

Gruvområde i Garpenberg

Utökning av gruvområde i Garpenberg. Avser anläggande av gruvschakt, nybyggnad av ett anrikningsverk, verkstäder, lager- och förrådslokaler, värmeåtervinningscentral, personallokaler mm. Vi har levererat Q max rör, brunnar, utloppsrännor till dammar samt oljeavskiljare.

 • Byggstart Februari 2012
 • Byggkostnad Ej officiell
 • Byggmån 26 månader
 • Entr form Delad Entreprenad
 • Byggherre Boliden Mineral AB ( Projektledning )
 • Maskin Metso Minerals Sweden AB
 • Anlit. företag Ramirent AB - Husleverantör
 • Anlit. företag Boliden AB - Normek OY - Stål-/Smides
 • Anlit. företag Sweco AB- Peab - Boliden AB Bergteamet Holding AB
Projektdata

Betongtunnlar Norra Länken

Nybyggnad av betongtunnlar Norra Länken. Norra Länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt och beräknas öppna för trafik 2015. Den går huvudsakligen i tunnlar och blir en viktig del i ett centralt beläget och sammanhängande trafikledssystem vars syfte är att lösa regionens trafikproblem.

 • Byggstart Augusti 2007
 • Byggkostnad 1 mdr kr
 • Entr.form Total Entreprenad
 • Beställare Trafikverket Regionkontor Stockholm - Projektledare
 • Total Entr Bilfinger Construction GmbH Tyskland Filial
 • Total Entr PEAB Anläggning AB
 • Mark Kons Ramböll Sverige AB