• 010 455 24 00

 • info@meag.se

Projekt Projekt med VA-system

Varje projekt är unikt och det är vårt fokus i alla samarbeten.
Vi erbjuder inga standardlösningar utan anpassar oss efter de aktuella förutsättningarna och skapar utifrån dessa integrerade och innovativa va-lösningar i betong. Vår strävan är alltid att erbjuda lång livslängd hos våra produkter och lösningar samt att uppfylla de tuffa krav som ställs i varje projekt. Vår ambition är därmed att skapa långsiktig trygghet i projekten och för beställaren.

Bergtunnlar förbifart Stockholm

Här levererar vi Qmaxrännor, Berntbrunnar och Kabelbrunnar för kanalisation till etapp FSE209 och FSE403.

I etapp FSE209 ingår ca 8 km huvudtunnlar, 4 km ramptunnlar och 1,5 km utrymningsvägar.

Projektdata:

 • Byggtid: januari 2017 – december 2022
 • Kontraktssumma: 1,8 miljarder kronor

Beställare och anlitade företag:

 • Trafikverket – beställare
 • Subterra – entreprenör

Etapp FSE403 sträcker sig från Häggvik i norr till Kungens kurva i söder. Projektet omfattar byggandet av två 3,6 km långa parallella vägtunnlar med fyra anslutande ramptunnlar, fyra vertikalschakt för ventilation samt utrymningstunnlar.

Projektdata:

 • Byggtid: 2015-2021
 • Kontraktssumma: 2,1 miljarder kronor
 • Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare och anlitade företag:

 • Trafikverket - beställare
 • Implenia - entreprenör

Ombyggnad och upprustning av Västerås Hamn

Här levererar vi ytavvattningsrännor och system förhantering av dagvatten.

Projektdata:

 • Byggstart         September 2017
 • Byggkostnad   Ej officiell
 • Entr.form          Generalentreprenad

Beställare och Anlitade företag:

 • Västerås Hamn AB - Byggherre
 • Kadesjö Ing.byrå - VA-projektör
 • TEPES Entreprenad AB -Mark Entr, VA Entr

Exploateringsområden i frihamnen

Här levererar vi Q-Max Avvattningsrännor och Avskiljaranläggningar.

Projektdata:

 • Byggstart         December 2013
 • Byggkostnad   50 70 mkr
 • Byggmånader   12
 • Entr.form            General Entreprenad

Beställare och Anlitade företag

 • Stockholms Hamn AB -Byggherre, Projektledare
 • SH Bygg Sten och Anläggning ABGeneral Entr

Utbyggnad av Värtahamnen Pir och Kaj

Här levererar vi Oljeavskiljare och Ytavvattnings rännor för dagvatten.

Projektdata:

 • Byggstart        Augusti 2012
 • Byggkostnad  1 164 225 000 kr
 • Entr.form            Total Entreprenad

Beställare och Anlitade företag:

 • Stockholms Hamn AB Byggherre, Projektledare
 • Stockholms Stads Exploateringskontoret - Byggherre
 • FO Arkitektkontor AB - Arkitektskiss
 • SWECO Civil ABArkitektskiss
 • COWI AB  - Arkitekt, Mark Skiss, VA Kons
 • Annica Sveholm ABProjektledare
 • WSP Sverige AB WSP Brand & RiskProjektledare
 • Per Aarsleff A/S -Total Entr, Mark Entr

Nybyggnad av Pir och hamnområde Kapellskär

Här levererar vi ytavvattningsrännor och system förhantering av dagvatten.

Projektdata:

 • Byggstart         Oktober 2013
 • Byggkostnad   Ej officiell
 • Entr.form          Delad Entreprenad

Beställare och Anlitade företag:

 • Stockholms Hamn AB Byggherre, Projektledare
 • Boskalis Sweden AB - Total Entr, Mark Entr, Muddrings Entr
 • TTS Marine AB -Total Entr, Mark Entr
 • Nordomatic AB Styr-/Regler Entr
 • PEAB Anläggning AB - Mark Entr, General Entr, VA Entr, Betong Entr.

Nybyggnad av betongtunnlar Norra Länken

Norra Länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt och beräknas öppna för trafik 2015.
Den går huvudsakligen i tunnlar och blir en viktig del i ett centralt beläget och sammanhängande
trafikledssystem vars syfte är att lösa regionens trafikproblem.

Projektdata:

 • Byggstart        Augusti 2007
 • Byggkostnad  ca 1 mdr kr
 • Entr.form            Total Entreprenad

Beställare och Anlitade företag:

 • Trafikverket Regionkontor Stockholm
  Byggherre, Projektledare
 • Vägverket Konsult Affärsområde Öst
  Arkitektskiss 
 • Bilfinger Construction GmbH Tyskland Filial
  Total Entr
 • Ramböll Sverige AB Mark Kons
 • PEAB Anläggning AB   - Total Entr

Utökning av gruvområde i Garpenberg

Avser anläggande av gruvschakt, nybyggnad av ett anrikningsverk, verkstäder, lager- och förrådslokaler, värmeåtervinningscentral, personallokaler mm. Vi har levererat Q max rör, brunnar, utloppsrännor
till dammar samt oljeavskiljare.

Projektdata:

 • Byggstart         Februari 2012
 • Byggkostnad   Ej officiell
 • Byggmånader   26
 • Entr.form            Delad Entreprenad

Beställare och Anlitade företag:

 • Boliden Mineral AB - Byggherre & Projektledare
 • Metso Minerals (Sweden) AB - Maskin Leverantör
 • Sweco Industry AB
 • Peab Sverige AB
 • Bergteamet Holding AB
 • Boliden AB
 • Normek OY - Stål-/Smides Entr
 • Ramirent AB Husleverantör
Call Now ButtonRing oss