• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Rör och Rördelar

ALFA RÖR är varumärket som står för gummiringstäta va-produkter i betong.
De tillverkas enligt den harmoniserade produktstandarden SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Produktkontroll genomförs av 3:e part enligt nivå 2. Rören används till täta självfallsledningar i dag- och spillvattennätet och till vägtrummor. Användningsområdet (tillåten fyllningshöjd) är enligt Svenskt Vattens Publikation P99, Betongrör för allmänna avloppsledningar, januari 2016. Rörens hållfasthetsegenskaper beskrivs och föreskrivs med begreppet hållfasthetsklass.

Fogarna är tätade med ingjuten (PG) eller medlevererad (MG) gummiprofil i kvalitet EPDM eller SBR enligt SS-EN 681-1. Våra produkter anpassas efter kundernas behov och har, rätt använt, mycket lång livslängd, minst 150 år.

Produkter Alfa Standardrör

ALFA Standardrör finns oarmerade i dimension DN 150-1000 och armerade rör tillverkas i dimension DN 400-3000. Rör i dimension DN 150-1200 finns med PG-fog och DN 1400-3000 finns för MG-fog. Rören är normalt cirkulära men kan utföras med ovalt tvärsnitt och som fotrör, en plan undersida med inbyggd understoppning.  Rördelar tillverkas i form av kortrör, spetsvändare, krokrör, grenrör, övergångsrör och proppar.

alfa-standardrör-DN150-3000

Ring oss