• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Produkter Alfa Avskiljare & Anläggningar

Vi erbjuder en mycket bred produktgrupp inom ALFA  för Avskiljare och Anläggningar. Dessa är Sand- och slamavskiljare för rening av suspenderat slam hos främst dagvatten. Oljeavskiljare finns i flera typer beroende på krav och typ av avloppsvatten.

Avskiljare för tungmetaller och fett ingår i sortimentet. Övriga anläggningar består av pumpbrunnar för vattenåtervinning, utjämningsmagasin, ventilbrunnar, flödesregulatorbrunnar samt olika kombinationer av tankar och avskiljare.

ALFA Avlopp för enskilda hushåll avser rening av hushållsspillvatten, BDT+KL, med kompletterande reningssteg för fosforrening.

Har du tekniska frågor eller vill veta mer om priser och leverans – kontakta närmaste säljkontor eller Stefan Karvonen på 010-455 24 13 eller mail: stefan.karvonen@meag.se

Produkter Alfa Sand- och Slamavskiljare

ALFA Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong. Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten och används före fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. ALFA Sand och slamavskiljare finns som standard upp till 10,2 m3 våtvolym. Avskiljarna kan utföras med by-pass funktion så att utgående maxflöde regleras till 3-50 l/s för att passa efterföljande oljeavskiljare t.ex. Vid större regn kommer del av dagvattnet gå orenat förbi oljeavskiljaren.

Avskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog men med bottendel i ett stycke.

Vi tillverkar även större rektangulära tankar, upp till 30 m3 våtvolym, vid behov av större volymer i en enskild tank.

Ring oss