Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Passdelar – Kombiringar

Passdelar i betong och sk. kombiringar i återvunnen plast används för höjdanpassning mellan brunn och betäckning  för nivåreglering till Färdig Mark.

Category:

Description

För betongkona DN 1000/646  rekommenderar vi att man alltid använder passdel B6 6403 G i återvunnen gummi, höjd 30 mm, främst mot skador från punktlaster i byggskedet.

Kombiringar typ S är skeva för lutande vägbana.