Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Alfa Universalbrunn

ALFA Universalbrunn, DN 400-3500,  är vårt bassortiment av gummiringstäta brunnsdelar.

Beskrivning

De används som delar till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten samt till olika typer av reningsanläggningar och pumpstationer.De är utförda enligt europastandarden för brunnar SS-EN 1917 och svenska kompletterande standarden SS 22 70 01.

Brunnarna installeras på packad bädd och kan i standardutförande anläggas på 6 m djup. Detta gäller även om kringfyllningen ej packas och består av uppgrävda massor. Vid större djup kan ytterligare tätning, lastfördelning i fog eller armering i bottendel erfordras. Ta kontakt med närmaste säljkontor för råd och hjälp.

 

ALFA Universalbrunn, DN 400-3500,
ALFA Universalbrunn, DN 400-3500,