Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Alfa Standardrör

ALFA Standardrör finns oarmerade i dimension DN 150-1000 och armerade rör tillverkas i dimension DN 400-3000.

Description

Rör i dimension DN 150-1600 har ingjuten gummitätning, PG-fog, och DN 1800-3000 har Medlevererad Glidfog, MG. Rören är normalt cirkulära men kan utföras med ovalt tvärsnitt, Qmax,  och som fotrör, DN 800, 1000, 1400 och 1600, en plan undersida med inbyggd understoppning.  Rördelar tillverkas i form av kortrör, spetsvändare, krokrör, grenrör, övergångsrör och proppar.

You may also like…