Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Alfa Standardrör med fot DN 800

ALFA Standardrör med fot finns i DN 800 samt Qmax 300/450 och Qmax 500/750. Den lilla Qmax motsvarar hydrauliskt ett cirkulärt DN 400 och stora Qmax ett DN 600.

Beskrivning

Den lilla radien i botten gör att dessa dimensioner motsvarar, ur självrensningssynpunkt dimensionerna DN 150 – DN 600. Vi kommer succesivt komplettera sortimentet med fot på större dimensioner av cirkulära rör.Betongrör med plan tjockare undersida är inte nytt utan gamla vägrör på 1950-60 talet tillverkades med fot.

Nu återlanserar vi dessa men som avloppsrör som uppfyller Svensk Standard SS-EN 1916 och SS 22 70 00. Röret underlättar installation på så sätt att understoppning ej utförs i fält. Man ska dock tänka på att alltid lägga rören på en jämn och packad ledningsbädd. Därefter kringfyllning enligt projektbeskrivningen, packad eller ej packad.

Raka rör och rördelar kommer finnas kvar i cirkulärt utförande så ev byte, reparation, brunnar etc och kan fortsatt ske med skarvkopplingar, typ Flexseal. Fotrör DN 800 har samma PG-fog som nuvarande sortiment.