Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

ALFA Slam och oljeavskiljare (SNV1975:10)

ALFA Bensin- och oljeavskiljare med sand- och slamavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong.

Description

Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat spillvatten från tvättanläggningar eller verkstäder där självspaltande avfettningsmedel används. Den kan även användas för oljeförorenat dagvatten från begränsade ytor såsom bränslepåfyllningsplatser och spolplattor.

Bensin- och oljeavskiljare är dimensionerade för spillvattenflöde 0,11- 5,6 l/s och för dagvattenflöde 1,1-40,3 l/s med avseende på ytbelastning och uppehållstid.

Har du tekniska frågor eller vill veta mer om priser och leverans – kontakta Stefan Karvonen på 010-455 24 13 eller mail stefan.karvonen@meag.se