Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Alfa Nedstigningsbrunn

ALFA Nedstigningsbrunn DN 1000 är en fogtät betongbrunn med betäckning. NB används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten

Description

Den ger direkt tillträde till ledningen för inspektion och rensning av anslutande ledningar. Den används som regel vid ledningens brytpunkter, vid förgreningar och dimensionsändringar men också med jämna mellanrum på raka ledningssträckor. ALFA NB av betong har MG-fog för överbyggnaden.

För röranslutning används PG-fog, MG-fog eller anslutningstätning F910. ALFA NB Perfect är en monolitiskt tillverkad bottendel för specialbrunn med valfria vinklar, stalp anslutningsdimension och rörtyp. Med optimal hydraulik och hög kvalitet och med ingjuten tätning för betongrör, plaströr samt förberedd för strukturväggsrör.

 

ALFA Nedstigningsbrunn DN 1000
ALFA Nedstigningsbrunn DN 1000