Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

ALFA Lamelloljeavskiljare

ALFA Lamelloljeavskiljare, klass 1 och 2 enl SS-EN 858, är en effektiv oljeavskiljare av betong som kombineras med sand- och slamavskiljare.

Description

Avskiljaren är främst avsedd för oljeförorenat dagvatten tack vare sin höga hydrauliska kapacitet. Den har inbyggd “bypass”-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut den tidigare avskilda oljan. Det passerande vattnet renas från olja och slam men i lägre grad än vid dimensionerande flöden för klass 1 och 2.
Har du tekniska frågor eller vill veta mer om priser och leverans – kontakta Stefan Karvonen på 010-455 24 13 eller mail stefan.karvonen@meag.se