Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Vi är engagerade specialister inom va-lösningar i betong som erbjuder rådgivning och kvalitativa produkter

Specialister

Vi är ett branschledande familjeföretag med anor, som har en företagskultur präglad av öppenhet och frihet under ansvar. Honnörsorden hos oss är engagemang, yrkesstolthet och samhällsnytta.

Vi stärks dagligen i vår övertygelse om att betong blir ännu mer prioriterat som material i kvalitativt byggande. Senast 2020 ska betong vara med i alla kommuners materialvalspolicy. Det är vårt mål.

Yrkeskundernas partner i Mellansverige

Yrkeskundernas partner

På vår marknad har vi fyra fabriker för tillverkning av betongprodukter som ingår i va-lösningarna. Tidigt i uppdragen ger vi råd och vägledning för att nå optimalt resultat. Innovativa och högkvalitativa produkter tas fram utifrån kundernas behov.

Vi lagerför våra prefabricerade varor tillsammans med andra objektspecifika produkter från varumärket ALFA RÖR. Vi levererar direkt från våra fabriker till kunderna och ger vid behov rekommendationer och utbildning på plats.

Vår organisation omfattar produktion, lager och försäljning. I Hallsberg, Stora Skedvi, Vänersborg och i Västerås sker produktion och lagerhållning.
Vår försäljning sker utifrån dessa fyra orter och i Huddinge.

Produktion