Företaget Specialister

Vi är engagerade specialister inom va-lösningar i betong som erbjuder rådgivning och kvalitativa produkter.
Vi är ett branschledande familjeföretag med anor, som har en företagskultur präglad av öppenhet och frihet under ansvar. Honnörsorden hos oss är engagemang, yrkesstolthet och samhällsnytta. Vi stärks dagligen i vår övertygelse om att betong blir ännu mer prioriterat som material i kvalitativt byggande. Senast 2020 ska betong vara med i alla kommuners materialvalspolicy. Det är vårt mål.

Yrkeskundernas partner

Yrkeskundernas partner i Mellansverige.
På vår marknad har vi fyra fabriker för tillverkning av betongprodukter som ingår i va-lösningarna. Tidigt i uppdragen ger vi råd och vägledning för att nå optimalt resultat. Innovativa och högkvalitativa produkter tas fram utifrån kundernas behov. Vi lagerför våra prefabricerade varor tillsammans med andra objektspecifika produkter från varumärket ALFA RÖR.

Vi levererar direkt från våra fabriker till kunderna och ger vid behov rekommendationer och utbildning på plats. Vår organisation omfattar produktion, lager och försäljning. I Hallsberg, Stora Skedvi, Vänersborg och i Västerås sker produktion och lagerhållning. Vår försäljning sker utifrån dessa fyra orter och i Huddinge.

Säljkontor

Hallsberg, Långgatan 31, 694 32 Hallsberg
Försäljning : 010-455 24 60

Huddinge, Elektronvägen 1, 141 49 Huddinge
Försäljning : 010-455 24 10

Trollbo lager, Trollbo 16, 783 92 Stora Skedvi
Hämtlager : 010-455 24 70

Vänersborg, Grunnebo, 462 93 Vänersborg
Försäljning : 010-455 24 20

Västerås, Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås
Försäljning : 010-455 24 70