• 010 455 24 00

  • info@meag.se

betong 100 år

Ny rapport – Framtiden Hållbara VA-ledningssystem från Svenskt Vatten Utveckling

Betongrör håller i 100+ år – bekräftas i SVU-rapport

i rapporten Framtidens Hållbara VA-ledningssystem, utgiven av Svenskt Vatten Utveckling, nr 2018-10, presenteras brister och möjligheter för aktuella ledningsmaterial som används i svenska va-näten.  Man konstaterar generellt att de betongrör som ligger i kommunernas nät idag fungerar bra och håller i minst 100 år. Ett PM från rapporten då det gäller självfallsledningar kan laddas ned här: PM_2018-10

 

Hela rapporten kan laddas ned på Svenskt Vatten Utvecklings hemsida

Call Now ButtonRing oss