Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Produktkatalog

Här kan ni ladda ner samtliga häften och produktblad i vår produktkatalog i PDF format. Mer information hämtas hem från Alfa Rör / Ladda ner. Har ni inte Adobe Reader så kan ni ladda ned det här – Hämta Adobe Reader.

Vill du ladda ner förslag till Materialvalspolicy?

 Arbete med ama-texter som anpassas till AMA Anläggning 20 finns nu att ladda ned under rubrik Projektering nedan.  Du kan ladda ned Materialvalspolicy för betongrör och brunnar för 150 års livslängd här.

Se vår Färdplan för koldioxidneutrala va-produkter i betong?

Vi arbetar aktivt för att minska våra koldioxidutsläpp. Välj klimatförbättrad betong i dina projekt så får man bästa tillgängliga betongtyp ur ett hållbarhetsperspektiv. Se vår Färdplan här.  

Se våra produkters EPD (Miljödeklarationer) nedan i menyn Kvalitet, Miljö

Ladda ner aktuell prislista

Katalog ALFA Rör

Kompletterande produktblad, se Övriga Dokument nedan

Kvalitet, Miljö och övriga intyg

Projektering

Övriga dokument

Meag Va produkter