• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Välkommen till Betongbloggen!

Vi publicerar här, intressanta blogginlägg om våra va-lösningar i betong,
våra betongprodukter och oss som företag.

Alla berörda har ett ansvar att anpassa materialvalspolicyn till de nya kraven på 150 års livslängd i va-näten

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 12 februari 2019 Vi måste alla bidra till att det hållbara byggandet upprätthålls i alla led. Det gäller alla involverade aktörer. Vår bestämda uppfattning är att de som…

Därför ska du välja betong i va-lösningarna

Stefan Karvonen/ Affärschef, Meag Va-system/ 9 januari 2019. Jag anser att naturmaterialet betong är det givna valet i va-lösningarna. Det påståendet baseras på att materialet enbart består av produkter från naturen. I det moderna byggandet…

Så bidrar betong i va-lösningarna till smartare infrastruktur

Stefan Karvonen/ Affärschef, Meag Va-system/ 12 november 2018. De nya kraven på hållbarhet i ledningsnäten innebär att va-näten ska hålla i 150 år minst. Dessa krav uppfylls med god marginal av naturmaterialet betong. Med våra…
Ring oss