Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Färdplan för hållbara va-produkter

Betong består av naturliga material såsom cement från kalksten, sand och grus från krossat berg samt vatten. Vid en livscykelanalys på materialet ser man miljöbelastning som uppstår i olika delar av tillverkningen. Vi har påbörjat redovisning av våra produkter för va-byggande med hjälp av standardiserade verktyg för framtagande av sk. EPD, Environmental Product Declaration. Se […]