• 010 455 24 00

  • info@meag.se

All posts by meag.

betong 100 år

Ny rapport – Framtiden Hållbara VA-ledningssystem från Svenskt Vatten Utveckling

Betongrör håller i 100+ år – bekräftas i SVU-rapport i rapporten Framtidens Hållbara VA-ledningssystem, utgiven av Svenskt Vatten Utveckling, nr 2018-10, presenteras brister och möjligheter för aktuella ledningsmaterial som används i svenska va-näten.  Man konstaterar…

Alla berörda har ett ansvar att anpassa materialvalspolicyn till de nya kraven på 150 års livslängd i va-näten

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 12 februari 2019 Vi måste alla bidra till att det hållbara byggandet upprätthålls i alla led. Det gäller alla involverade aktörer. Vår bestämda uppfattning är att de som…

Därför ska du välja betong i va-lösningarna

Stefan Karvonen/ Affärschef, Meag Va-system/ 9 januari 2019. Jag anser att naturmaterialet betong är det givna valet i va-lösningarna. Det påståendet baseras på att materialet enbart består av produkter från naturen. I det moderna byggandet…
Ring oss