• 010 455 24 00

  • info@meag.se

All posts by meag.

Vi fyller 80 år – 17 maj 1939 startade allt!

Vårt fina moderbolag fyller 80 år den 17 maj 2019! Aktiebolaget Köpings Cementvarufabrik bildades 1939 som sedermera bytte namn till AB MEAG.

Investera rätt och gör smarta materialval i va-näten

                        Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 8 maj 2019 Behoven är stora när det gäller att byta ut gamla och slitna va-system.…

Annons i Cirkulation nr 2 -19

Gör ett ansvarsfullt materialval i va-näten. Välj betong för att säkerställa hållbarhet och lång livslängd på 150 år eller mer.
Ring oss