• 010 455 24 00

  • info@meag.se

All posts by admin.

Välkommen till vår nya hemsida!

Följ gärna vår blog om va-branschen och speciellt lösningar i betong God jul och Gott Nytt År!

Så bidrar betong i va-lösningarna till smartare infrastruktur

Stefan Karvonen/ Affärschef, Meag Va-system/ 12 november 2018. De nya kraven på hållbarhet i ledningsnäten innebär att va-näten ska hålla i 150 år minst. Dessa krav uppfylls med god marginal av naturmaterialet betong. Med våra…
Alfa Pumpstationer

Annons i Vattenmagasinet nr 2

Välj betong och projektera för 150 år i va-näten. Materialet är anpassat till ledningsägarnas nya krav på ökad livslängd i det hållbara byggandet.
Ring oss