Alla berörda har ett ansvar att anpassa materialvalspolicyn till de nya kraven på 150 års livslängd i va-näten

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 12 februari 2019 Vi måste alla ansvara för att bidra till att det hållbara byggandet upprätthålls i alla led. Det gäller alla involverade aktörer. Vår bestämda uppfattning är…

Därför ska du välja betong i va-lösningarna

Stefan Karvonen/ Affärschef, Meag Va-system/ 9 januari 2019. Jag anser att naturmaterialet betong är det givna valet i va-lösningarna. Det påståendet baseras på att materialet enbart består av produkter från naturen. I det moderna byggandet…

Debattinlägg Katrineholmskuriren

Då det ska investeras, välj betong som klarar de nya kraven på livslängd i det moderna och rationella byggandet. Välj materialet som gynnar miljön och bidrar till smartare infrastruktur.