Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås

+010 455 24 00

info@meag.se

Specialister inom kvalitativa va-lösningar

Smartare infrastruktur

Kundlöftet ”smartare infrastruktur” innebär att våra innovativa lösningar är viktiga och efterfrågade byggstenar i det långsiktiga samhällsbyggandet.

Vi bidrar till att vår infrastruktur blir både mer hållbar och smartare. Som ledande rådgivare och branschstyrande inom va-lösningar i betong svarar vi upp mot kundernas behov av nytänkande inom va-lösningar.
Det innebär att vi möter samhällets krav på kvalitativ infrastruktur.

Aktuellt