• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Vi fyller 80 år – 17 maj 1939 startade allt!

Vårt fina moderbolag fyller 80 år den 17 maj 2019!

Aktiebolaget Köpings Cementvarufabrik bildades 1939 som sedermera bytte namn till AB MEAG.

Ring oss