• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Starka argument Smartare infrastruktur

Vi bidrar till att skapa smartare infrastruktur.
Meag Va-system har en stark position på marknaden som specialisten inom kvalitativa va-lösningar
i betong. Kundlöftet ”smartare infrastruktur” innebär att våra innovativa lösningar är viktiga och efterfrågade byggstenar i det långsiktiga samhällsbyggandet. Vi bidrar till att vår infrastruktur blir både mer hållbar och smartare. Som ledande rådgivare och branschstyrande inom va-lösningar i betong svarar vi upp mot kundernas behov av nytänkande inom va-lösningar. Det innebär att vi möter samhällets krav på kvalitativ infrastruktur.

Välj betong

Ett givet val och ett naturmaterial som ständigt utvecklas efter samhällets krav.
Meag Va-system är specialisten på va-lösningar i betong. Vi rekommenderar betong i va-lösningarna bland annat för att det bidrar till att infrastrukturen i samhället stärks. Inte minst beroende på att materialet i sig består av miljövänliga naturprodukter. Dessutom ger det va-lösningar med en livslängd på 150 år eller mer. Andra fördelar är objektsanpassade lösningar och bästa totalekonomi. Vårt mål är att betong ska vara ett prioriterat material i alla våra kommuners materialvalspolicy. Det är smart både för dig som beställare och för vår infrastruktur.

Vår framtid bör säkras!

Samhället behöver avsätta resurser för infrastruktursatsningar och då prioritera vatten- och avloppsarbeten. Reparera, byta ut eller bygga nytt. Planera för en säkrad framtid .....  se www.sakradframtid.se

 

Ring oss