• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Utibildningsfilmer Prefabricerade betongprodukter

Tillverkning och hantering av rör och brunnar.
Här finner du en del svar på hur vi tillverkar och bearbetar produkterna i våra fabriker samt exempel på hur man monterar de i fält.

Det handlar om prefabricerade betongprodukter och om kundanpassade lösningar. Rådgivning är en naturlig tjänst för oss i samband med kunduppdragen. Det ger dig förhoppningsvis några förklaringar och goda idéer om nyttan med va-lösningar i betong.

Anborrning på rör DN 800 i vår fabrik

Filmen visar hur vi genomför borrning på rör och brunnar för täta anslutningar

Provning av oarmerade rör DN600

Provning genomförd hos RISE i Borås. Uppmätt brotthållfasthet  ca 17 ton,  > 40% över standardens krav.

Tillverkning av armeringskorg till betongrör DN 600

Armeringskorg svetsas, 12 mm cirkulära ringar till armerat betongrör hållfasthetsklass 165.

Montage av rör DN1200

Montering av betongrör med 3-partskätting i kulankare.

Alfa Gripen

Montage med maskinbundet verktyg med rototilt. Snabbt, enkelt, säkert och ergonomiskt. Finns idag för betongrör DN 225 - DN 1200.

DN 1000,höjd 300

Tillverkning mellandel DN 1000, höjd 300

Arbetsprocess

Tillverkning av konor i Västerås.

Ring oss