Rådgivning

 Med Lång Erfarenhet av avancerade lösningar

Vi är specialister på va-lösningar i betong som vägleder våra kunder fram till bästa resultat. Kunderna, som är de yrkesverksamma på vår marknad, har vi en nära relation med.

Med ett djupt rotat engagemang och med lång erfarenhet så krånglar vi inte till det utan det är alltid enkelheten vi eftersträvar. Varje projekt är unikt och det anpassar vi oss till. Vi har inga standardlösningar som vi råder våra uppdragsgivare att välja.

Som utpräglade specialister vet vi att långsiktig trygghet är viktigt när det gäller va-system. Därför arbetar vi med prefabricerade produkter i betong som grund i våra förslag och vi lägger stor kraft på att utveckla nya innovativa lösningar i varje projekt. Du som kund ska känna att du har med proffs att göra, ja riktiga specialister, helt enkelt..

UTBILDNINGAR PÅ PLATS

Vi erbjuder utbildning på plats ute hos dig. Hur man på bästa sätt lägger rör är ett exempel på detta. Ett annat är att vi beskriver nya produkter och nya lösningar för dem som ska utföra jobbet.
Utbildningarna utförs av våra specialister inom sina respektive områden.

Rådgivning i ett tidigt skede ger bästa lösning

Bäst nytta gör vi i ett tidigt skede när vi aktivt kan delta i diskussionerna kring va-lösningar. Då kan vi med vår specialistkompetens ge dig råd och förslag som leder till bästa funktion och totalekonomi. Vi är en naturlig länk mellan beställare, projektör och entreprenör med kunskaper som kan vara helt avgörande för slutresultatet.
Testa oss gärna på ditt nästa projekt, det är ett råd som kan löna sig.

Utbildning

I samband med att vi levererar rör, brunnar eller anläggningar till entreprenören så erbjuder vi oss att komma ut till er på arbetsplatsen för att där ge information och utbildning till berörda personer. Det kan exempelvis gälla handhavande och byggande av rörledning.
Projektörer och beställare kan med fördel kontakta vårt närmaste säljkontor för ett kostnadsfritt möte.
Vi informerar om betongrörens egenskaper och de fördelar som rörmaterialet har. Vi kan även ge riktad information om speciella avskiljare, pumpstationer, brunnar och andra objektspecifika produkter.

Om våra projekt

  • Varje projekt är unikt och det anpassar vi oss till
  • Inga standardlösningar
  • Strävar efter långsiktig trygghet
  • Hög hållfasthet och tuffa krav
  • Innovativa lösningar i varje projekt

Meag Va-system AB

Huvudkontor

Tallmätargatan 2
721 34 
Västerås

+46 (0)10 455 24 00
info@meag.se

 

Teknikavdelning

Elektronvägen 1, entre 5
141 49 Huddinge
Stockholm

+46 (0) 10 455 24 13

Säljkontor

Hallsberg, Långgatan 31, 694 32 Hallsberg
Försäljning : 010-455 24 60

Huddinge, Elektronvägen 1, 141 49 Huddinge
Försäljning : 010-455 24 10

Trollbo lager, Trollbo 16, 783 92 Stora Skedvi
Hämtlager : 010-455 24 70

Vänersborg, Grunnebo, 462 93 Vänersborg
Försäljning : 010-455 24 20

Västerås, Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås
Försäljning : 010-455 24 70

Boka möte