Avser anläggande av gruvschakt, nybyggnad av ett anrikningsverk, verkstäder, lager- och förrådslokaler, värmeåtervinningscentral, personallokaler mm. Vi har levererat Q max rör, brunnar, utloppsrännor till dammar samt oljeavskiljare.

Läs mer...

Tack vare vårt goda samarbete med Peab anläggning Mora och arbetschef Jens Wendt och platschef Bosse Rindberg har vi fått uppdraget att leverera ytterligare en stor pumpstation till Malung och Peab Sverige AB.

Läs mer...