ALFA passdelarnas användningsområde är förhöjningsramar och bottenplattor av betong för nivåreglering till fasta betäckningar, avstängnings- och brandpostanordningar..

Läs mer...

ALFA skarvsatser används vid längdanpassning av rör, övergång till andra rörtyper och dimensioner eller anslutning till befintliga ledningar.

Läs mer...