ALFA Standardrör är fogtäta betongrör för avloppsledningar, spill- och dagvatten.

Rören används främst som täta självfallsledningar i dagvatten och spillvattennätet vid invändigt eller utvändigt lågt vattentryck, < 5 mvp. Standarör används även som rörbroar eller vägtrummor inom väg och järnväg.
Rör tillverkas i olika hållfasthetsklasser och kan vara med eller utan konstruktionsarmering. De uppfyller gällande Svensk och Europa Standard SS 22 70 00 och SS-EN 1916 och är CE-märkta.
Rör och rördelar är 3:e parts kontrollerade genom NordCert. Prestandadeklarationer kan hämtas på hemsidan i menyn 'Ladda ner'.  

Betongrör har en mycket lång livslängd och är ett klokt val ur miljösynpunkt. Betong har också andra positiva egenskaper och några exempel som vi talar om är arbetsmiljömiljö, totalekonomi samt den egna inbyggda styrkan i konstruktionen.
Standardrören utgörs av Raka rör samt Rördelar såsom kortrör, spetsvändare, krokrör, grenrör, övergångsrör och proppar.
En typ av specialrör är det äggformade röret ALFA Qmax. Den ovala formen ger en mycket god självrensning tack vare den mindre radien i botten. 

Produktkatalog:  Rör och Brunnar

 

Symbolbibliotek AutoCad :      

PG- rör

.        

DN150  DN225  DN300  DN400  DN500  DN600  DN800  DN1000 DN1200       

MG-rör

DN1400 DN1600 DN1800 DN2000 DN2500 DN3000                       

 

Tabell :  

RAKT RÖR

Produkt-

nummer

Invänd.

diam.

d mm

Håll-

fasthets-

klass

Bygg-

längd

l mm

Muff

diam.

D mm

Gods

tjocklek

t mm

Vikt

ca

kg

Typritning
O240 1510 150 240 1000 269 29 48
O240 2217 225 240 1700 392 45 190
O135 3020 300 135 2000 481 50 320
O110 4022 400 110 2200 594 60 495
A200 4022 400 200 2200 594 85 725
O135 5022 500 135 2200 700 85 880
A200 5022 500 200 2200 700 85 880
O90 6022 600 90 2200 800 85 1025
A165 6022 600 165 2200 800 85 1025
O90 8022 800 90 2200 1040 120 1900
A165 8022 800 165 2200 1040 120 1700
O90 1022 1000 90 2200 1290 145 2900
A165 1022 1000 165 2200 1290 145 2900
A110 1222 1200 110 2200 1460 130 3120
A165 1222 1200 165 2200 1460 130 3120
A135 1422 1400 135 2200 1700 150 4100
A135 1622 1600 135 2200 1940 170 5200
           
A135 1812 1800 135 1250 2160 180 3405
           
           
A135 2015 2000 135 1500 2390 207 5230
A135 2510 2500 135 1000 2980 240 5200
A135 3010 3000 135 1000 3480 240 5600
Falsrör DN 225 och DN 300 - kontakta ditt säljkontor

KORTRÖR

Produkt-

nummer

Invänd.

diam.

d mm

Håll-

fasthets-

klass

Bygg-

längd

l mm

Muff

diam.

D mm

Gods

tjocklek

t mm

Vikt

ca

kg

Typritning
           
O240 1550 150 240 500 269 29 30
O240 2233 225 240 330 392 45 45
O165 2250 225 165 500 392 40 61
O165 2210 225 165 1000 392 40 100
O110 3033 300 110 330 481 45 66
O110 3050 300 110 500 481 45 88
O110 3010 300 110 1000 481 45 148
           
O110 4050 400 110 500 594 60 138
O110 4010 400 110 1000 594 60 250
O200 4010 400 200 1000 594 85 320
O135 5010 500 135 1000 700 85 340
A200 5010 500 200 1000 700 85 340
O90 6010 600 90 1000 800 85 450
A165 6010 600 165 1000 800 85 450
O90 8010 800 90 1000 1014 107 730
A165 8010 800 165 1000 1014 107 730
O90 1010 1000 90 1000 1244 122 1040
A165 1010 1000 165 1000 1244 122 1040
A165 1210 1200 165 1000 1460 130 1330
Kortrör DN 1400 och DN 1600, kontakta närmaste säljkontor

SPETSVÄNDARE

Produkt-

nummer

Invänd.

diam.

d mm

Håll-

fasthets-

klass

Bygg-

längd

l mm

Muff

diam.

D mm

Gods

tjocklek

t mm

Vikt

ca

kg

Typritning
OS240 1525 150 240 250 29 9
           
OS165 2225 225 165 250 40 18
OS165 2250 225 165 500 40 44
           
OS110 3050 300 110 500 45 60
OS200 4050 400 200 500   85 116
AS200 4050 400 200 500 85 116
OS135 5050 500 135 500 85 145
AS200 5050 500 165 500 85 155
OS90 6050 600 90 500 85 200
AS165 6050 600 165 500 85 450
AS165 8010 800 165 1000 120 860
AS165 1010 1000 165 1000 145 940
AS165 1210 1200 165 1000 130 1200
Spetsvändare DN 1400 och DN 1600, kontakta närmaste säljkontor

KROKRÖR

Produkt-

nummer

Invänd.

diam.

d mm

Håll-

fasthets-

klass

Bygg-

längd

l mm

Vinkel

Radie

r mm

Vikt

ca

kg

Typritning
OK240 1505 150 240 118 5,0 440 9
OK240 1510 150 240 157 10,0 440 11
OK240 1515 150 240 195 15,0 440 13
OK240 1522 150 240 148 22,5 380 12
OK240 1545 150 240 297 45,0 380 19
OK165 2205 225 165 170 5,0 500 27
OK165 2210 225 165 170 10,0 500 28
OK165 2215 225 165 214 15,0 500 32
OK165 2222 225 165 279 22,5 500 40
OK165 2245 225 165 375 45,0 450 49
OK110 3005 300 110 190 5,0 575 38
OK110 3010 300 110 190 10,0 575 40
OK110 3015 300 110 241 15,0 575 47
OK110 3022 300 110 316 22,5 575 59
OK110 3045 300 110 542 45,0 575 99
OK110 4005 400 110 199 5,0 625 63
OK110 4010 400 110 199 10,0 625 62
OK110 4015 400 110 254 15,0 625 77
OK110 4022 400 110 335 22,5 625 95
OK165 5005 500 165 210 5,0 700 95
OK165 5010 500 165 270 10,0 700 120
OK165 5015 500 165 335 15,0 700 145
OK165 5022 500 165 425 22,5 700 190
AK165 6005 600 165 220 5,0 780 120
AK165 6010 600 165 285 10,0 780 155
AK165 6015 600 165 355 15,0 780 185
AK165 6022 600 165 440 22,5 780 240
AK165 8005 800 165 226 5,0 1320 180
AK165 8010 800 165 341 10,0 1320 270
AK165 8015 800 165 456 15,0 1320 390
AK165 8022 800 165 626 22,5 1320 510
AK165 1005 1000 165 230 5,0 1438 205
AK165 1010 1000 165 355 10,0 1438 330
AK165 1015 1000 165 480 15,0 1438 460
AK165 1022 1000 165 670 22,5 1438 650

GRENRÖR

Produkt-

nummer

Invänd.

diam.

d mm

Röransl .

Diam.

d1 mm

Håll-

fasthets-

klass

Bygg-

längd

l mm

Vikt

ca

kg

  Typritning
45° betong–betong          
OG240 1515 150 150 240 600 53  
OG165 2215 225 150 165 600 95  
OG165 2222 225 225 165 600 116  
OG110 3015 300 150 110 600 134  
OG110 3022 300 225 110 600 152  
OG110 4015 400 150 110 700 198  
OG110 4022 400 225 110 700 218  
90° betong–betong          
AG200 5015 500 150 200 1000 325  
AG200 5022 500 225 200 1000 325  
AG165 6015 600 150 165 1000 435  
AG165 6022 600 225 165 1000 425  
45/90° betong–plast          
OG165 2216 225 160 165 600 95  45
OG110 3016 300 160 110 600 134  45
AG200 5016 500 200 165 1000 330  90
AG165 6016 600 160 165 1000 435  90
Grenrör 45 betong-plast OG110 4016, kontakta närmaste säljkontor

ÖVERGÅNGSRÖR

Produkt-

nummer

Invänd.

diam.

d mm

Röransl .

Diam.

d1 mm

Håll-

fasthets-

klass

Bygg-

längd

l mm

Vikt

ca

kg

  Typritning
betong–betong          
 2215 225 150 305 42  
 3015 300 150 305 83  
 3022 300 225 285 70  
 4015 400 150 520 226  
 4022 400 225 500 202  
 4030 400 300 500 130  
           
           
 5040 500 400 155 95  
           
           
 6050 600 500 155 110  
           
           
 8060 800 600 155 250  
         
           
           
betong–plast          
Ö 1511 150 110 10 1,0  
Ö 1516 150 160 10 0,5  
 2216 225 160 270 38  
 2220 225 200 257 33  
 3025 300 250 257 72  
 3031 300 315 257 59  

PROPP

Produkt-

nummer

Invänd.

diam.

d mm

Röransl .

Diam.

d1 mm

Håll-

fasthets-

klass

Bygg-

längd

l mm

Vikt

ca

kg

  Typritning
OP 1500 150 8  
OP 2200 225 17  
OP 3000 300 31  
OP 4000 400 52  
OP 5000 500 68  
OP 6000 600 82  
OP 8000 800 168  
OP 1000 1000 200  
OP 1200 1200 250  

ALFA Qmax-rör 300/450 ¤ 500/750 

  Produktnummer

Inv. Bredd

mm

Inv. Höjd

mm

Klass

Bygglängd

mm

Vikt ca

kg

Rakt rör, oarmerat

Q 3020 PG 300 450 500 2000 680
  Q 5020 PG 500 750 350 2000 1550

Kortrör

Q 3075 PG 300 450 500 750 225

Q 5075 PG 500 750 350 750 600

Spetsvändare

QS 3075 PG 300 450 500 750 240
  QS 5075 PG 500 750 350 750 625
             

Qmax ytavvattningsränna, se övriga produkter