Inom varumärket ALFA RÖR finns en bred produktgrupp inom avskiljare och anläggningar.  Det är Sand- och Slamavskiljare för rening av suspenderat slam hos främst dagvatten.
Gravimetriska Oljeavskiljare i klass I och II för spill- och dagvatten, ofta i kombination med slamavskiljare eller med by-pass funktion.  Till oljeavskiljare hör typerna Koalescensoljeavskiljare för spillvatten och Lamelloljeavskiljare för dagvatten.

Fettavskiljare för markförläggning är utförda enligt Svensk Standard.  Tungmetallavskiljare för främst dagvatten men kan förekomma i fordonstvättar eller verksamheter där man befarar höga metallhalter. ALFA Anläggningar är bl.a utjämningsmagasin, ventilbrunnar, vattenåtervinningstankar samt olika  kombinationer av tankar och avskiljare. ALFA Slamavskiljare avser rening av hushållsspillvatten, BDT+KL, och med kompletterande reningssteg för fosforrening.

Har du tekniska frågor eller vill veta mer om priser  och leverans – kontakta Stefan Karvonen på 010-455 24 13 eller mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

ALFA Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong för att avskilja fett från avloppsvatten och finns i utförande med eller utan slamavskiljare.

Läs mer...