Vår kvalitets- och miljöpolicy

Pålitliga och snabba

Vi ska vara pålitliga och alltid leverera hög och jämn kvalitet i rätt tid och på rätt plats. Vi strävar efter att motsvara kundens krav genom att erbjuda rådgivning och ett komplett sortiment av produkter för byggande av avloppsledningar samt betongelement för specialändamål.

 

Kvalitetsystemet

Kvalitetssystemet ska ständigt förbättras genom att vi arbetar i överensstämmelse med våra gemensamma värderingar. Vi ska följa gällande lagar och förordningar samt vara lyhörda för åsikter och kunskaper från kunder, medarbetare och leverantörer.

 

Vår miljöpolicy

Vår miljöpolicy slår fast att vi ska anpassa oss efter naturens villkor. Vi ska verka för att utveckla VA-branschen i en kretsloppsanpassad riktning. Minsta möjliga miljöpåverkan gäller för vårt erbjudande av produkter och tjänster.
Vi ska öka kunskapen kring miljöfrågor och minska materialförbrukningen genom ökad återanvändning och minskad kassation.

Miljöaspekter ska vägas in vid inköp och vi ska påverka kunder, leverantörer och myndigheter för att uppfylla vår miljöpolicy.
Hela vår verksamhet ska ske i överensstämmelse med gällande lagar och andra krav.

 

Kort fakta om oss

Om Meag Va-system

Vi är ett dotterbolag i AB Meag koncernen.Vi har egen tillverkning och sköter leveranserna själva.Idag är vi en engagerad partner åt våra professionella kunder.

Om våra organisation

Vår organisation omfattar produktion, lager och försäljning.I Hallsberg, Stora Skedvi, Vänersborg och i Västerås sker produktion och lagerhållning.Vår försäljning finns på samma fyra orter samt i Huddinge

Specialister

Kontakta Meag Va-system, branschens enda specialist på va-lösningar i betong så hjälper vi dig att välja de bästa förutsättningarna för vår infrastruktur och miljö.

Produktion

Se filmen av vår tillverkning av konor till Nedstigningsbrunnar här