Kontakt

 Hallsberg

Siw Lundström
Order:  010-455 24 67
siw.lundstrom(at)meag.se
Daniel Sjöbom
Försäljning: 010-455 24 61
daniel.sjobom(at)meag.se
Elias Gahm
Produktionsledare: 010-455 24 65
elias.gahm(at)meag.se

Henrik Persson
Produktionschef: 010-455 24 68
henrik.persson(at)meag.se
   
     
Huddinge    
Roger Jansson
Försäljning : 010-455 24 15
roger.jansson(at)meag.se 
Robert Gustavsson
Pumpstationer, Försäljning:
010-455 24 16
robert.gustavsson(at)meag.se  
Lotta Fogelmark
Pumpstationer, Försäljning:
010-455 24 17
lotta.fogelmark(at)meag.se 
     
Stora Skedvi    
Roger Pettersson
Produktionsplanering: 
010-455 24 53
roger.pettersson(at)meag.se
Mats Sjöholm
Produktionsledare: 010-455 24 56
mats.sjoholm(at)meag.se
Bertil Olsson
Kvalitets-och miljöansvarig:
010-455 24 52
bertil.olsson(at)meag.se 
     
Vänersborg    

Tobias Haarala
Order/Försäljning: 010 455 24 22
tobias.haarala(at)meag.se

Lars Carlsson
Order/Försäljning: 010-455 24 21
lars.carlsson(at)meag.se
Filip Lundgren
Försäljning:  010-455 24 27    
filip.lundgren(at)meag.se
Västerås    
Stefan Ahrons 
Order/Försäljning:  010-455 24 71
stefan.ahrons(at)meag.se
Dan Lindström
Order: 010-455 24 73
dan.lindstrom(at)meag.se  

Mattias Brixing
Försäljning: 010-455 24 72
mattias.brixing(at)meag.se

Mika Saavalainen
Produktionsledare: 010-455 24 76
mika.saavalainen(at)meag.se

   

Övriga

   

Mårten Bladh
VD: 010-455 24 01
marten.bladh(at)meag.se

Stefan Karvonen
Affärschef: 010-455 24 13
stefan.karvonen(at)meag.se 
Mats Edling
Försäljningschef: 010-455 24 12
mats.edling(at)meag.se
Catarina Johansson
Ekonomi/bokföring: 010-455 24 04
catarina.johansson(at)meag.se

Tina Norrgård
Ekonomi/fakturor: 010-455 24 03
tina.norrgard(at)meag.se

 

Meag Va-system AB

Huvudkontor

Tallmätargatan 2
721 34 
Västerås

+46 (0)10 455 24 00
info@meag.se

 

Teknikavdelning

Elektronvägen 1, entre 5
141 49 Huddinge
Stockholm

+46 (0) 10 455 24 13

Säljkontor

Hallsberg, Långgatan 31, 694 32 Hallsberg
Försäljning : 010-455 24 60

Huddinge, Elektronvägen 1, 141 49 Huddinge
Försäljning : 010-455 24 10

Trollbo lager, Trollbo 16, 783 92 Stora Skedvi
Hämtlager : 010-455 24 70

Vänersborg, Grunnebo, 462 93 Vänersborg
Försäljning : 010-455 24 20

Västerås, Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås
Försäljning : 010-455 24 70

Boka möte