• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Aktuellt

Här vi ger en bild av hur vi syns i olika media, med artiklar, annonser, nyheter och ett urval av vår kommunikation i digitala, print och verbala medier.

Annons i Vattenmagasinet nr 1-19

Säkerställ betong i va-näten så bidrar du till hållbarare och smartare infrastruktur med en livslängd på 150 år, minst.
betong 100 år

Ny rapport – Framtiden Hållbara VA-ledningssystem från Svenskt Vatten Utveckling

Betongrör håller i 100+ år – bekräftas i SVU-rapport i rapporten Framtidens Hållbara VA-ledningssystem, utgiven av Svenskt Vatten Utveckling, nr 2018-10, presenteras brister och möjligheter för aktuella ledningsmaterial som används i svenska va-näten.  Man konstaterar…

Debattinlägg Katrineholmskuriren

Då det ska investeras, välj betong som klarar de nya kraven på livslängd i det moderna och rationella byggandet. Välj materialet som gynnar miljön och bidrar till smartare infrastruktur.
Ring oss