• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Aktuellt

Här vi ger en bild av hur vi syns i olika media, med artiklar, annonser, nyheter och ett urval av vår kommunikation i digitala, print och verbala medier.

Ny prislista 2019

Pga ökade kostnader har vi sett oss tvingade att göra en generell justering med 2,5% på oarmerade betongvaror och 4% på armerade betongrör. Vår nya prislista 2019 finns att hämta i menyn ‘Produkter’  / ‘Ladda…
Alfa Pumpstationer

Annons i Vattenmagasinet nr 2

Välj betong och projektera för 150 år i va-näten. Materialet är anpassat till ledningsägarnas nya krav på ökad livslängd i det hållbara byggandet.

Annons i Cirkulation nr 7

Betong klarar de nya kraven på livslängd i det moderna och rationella byggandet. Välj materialet som gynnar miljön och bidrar till smartare infrastruktur.
Ring oss