• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Aktuellt

Här vi ger en bild av hur vi syns i olika media, med artiklar, annonser, nyheter och ett urval av vår kommunikation i digitala, print och verbala medier.

Projekteringspolicy för VA-nät

Projektera för 150 års livslängd Denna skrift presenterar tankar och principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät för självfallsledningar, Skriften riktar sig till politiker eller tjänsteman som ansvarar för VA- eller miljöfrågor. Den tar…

Vi introducerar Alfa Fotrör DN 800!

Nu blir det ännu lättare att bygga betongrörsledningar! Vi återlanserar fotrör i rör till avloppsvatten. Detta underlättar byggande av ledningar och säkerställer nivån på vattengång samt utökar användningsområdet. Mer info under menyn Produkter / Betongrör…

Vi fyller 80 år – 17 maj 1939 startade allt!

Vårt fina moderbolag fyller 80 år den 17 maj 2019! Aktiebolaget Köpings Cementvarufabrik bildades 1939 som sedermera bytte namn till AB MEAG.
Ring oss