• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Aktuellt

Här vi ger en bild av hur vi syns i olika media, med artiklar, annonser, nyheter och ett urval av vår kommunikation i digitala, print och verbala medier.

Annons i Cirkulation nr 3 -20

Myndigheterna kräver va-lösningar som fungerar länge. Med rör och brunnar i betong uppfylls livslängdskravet med bred marginal. Dessutom utgör de miljöanpassade och täta system som är enkla att installera.  I spillvattensystem håller betongprodukterna i mer…
virusinfo

Information gällande Corona virus

I dagsläget, måndag 20 april, står vi väl rustade för att möta eventuella effekter av virusspridningen. Vi har fabriker på 4 orter samt minst 2 alternativ på underleverantörer för de kritiska insats- och handelsprodukterna. Vi…

Ny prislista 2020

Vi ger ut en ny bruttoprislista gällande från 1 januari 2020. Vi har fått ökade råvarukostnader och kommit överens om avtalsenliga lönepåslag varför vi generellt höjer priserna med 2,5%. Dessutom erbjuder vi nya produkter på…
Ring oss