• 010 455 24 00

  • info@meag.se

Aktuellt

Här vi ger en bild av hur vi syns i olika media, med artiklar, annonser, nyheter och ett urval av vår kommunikation i digitala, print och verbala medier.

Ny prislista 2020

Vi ger ut en ny bruttoprislista gällande från 1 januari 2020. Vi har fått ökade råvarukostnader och kommit överens om avtalsenliga lönepåslag varför vi generellt höjer priserna med 2,5%. Dessutom erbjuder vi nya produkter på…

God Jul & Gott Nytt Decennium

Tack för gott samarbete och vi hoppas på fortsatta framgångar 2020. Vi håller öppet försäljningen över jul-nyår, via telefon, på expeditioner men håller utlastning stängd 23 dec – 3 januari.  

Projekteringspolicy för VA-nät

Projektera för 150 års livslängd Denna skrift presenterar tankar och principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät för självfallsledningar, Skriften riktar sig till politiker eller tjänsteman som ansvarar för VA- eller miljöfrågor. Den tar…
Ring oss