• 010 455 24 00

  • info@meag.se

All posts by meag.

Vi informerade i Riksdagen om Hållbara va-system.

Stefan Karvonen / Affärschef, Meag Va-system / 27 november 2019 Meag Va-system i Riksdagen! Vi var med och arrangerade Riksdagshearing för hållbart byggande av va-nät  Kraven på hållbara ledningssystem ökar, önskemålet från många kommuner är…

Projekteringspolicy för VA-nät

Projektera för 150 års livslängd Denna skrift presenterar tankar och principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät för självfallsledningar, Skriften riktar sig till politiker eller tjänsteman som ansvarar för VA- eller miljöfrågor. Den tar…

Vi introducerar Alfa Fotrör DN 800!

Nu blir det ännu lättare att bygga betongrörsledningar! Vi återlanserar fotrör i rör till avloppsvatten. Detta underlättar byggande av ledningar och säkerställer nivån på vattengång samt utökar användningsområdet. Mer info under menyn Produkter / Betongrör…
Ring oss