Elementbrunn

Nya önskemål på va-nätens livslängd påverkar materialval och utförande. Betong klarar redan kraven och bidrar till smartare infrastruktur 

Ledningsägarna vill att de nya va-nätens livslängd ska öka till 150 år. Det innebär att projektering, upphandling, byggande och kontroll måste skärpas i förhållande till de senaste decenniernas sätt att bygga ledningsnät. Fokus ligger på långsiktig hållbarhet och miljövänligt byggande.

Ett smart materialval med betong i va-lösningarna ger långsiktig trygghet. Våra betongrör och brunnar har utvecklats löpande under de senaste åren och klarar de högre ställda kraven på längre livslängd. De förbättringar vi gjort vad gäller godstjocklek, betongkvalitet, armeringstäckskikt, bindemedel och fogtätning ger ökad livslängd jämfört med äldre rör. Nya egenskaper hos produkterna ökar även säkerheten för entreprenören för ett rationellt byggande.

Smartare infrastruktur medverkar vi aktivt till genom vår kompetens och våra kvalitativa lösningar för va-nät i betong. Det bidrar i sin tur till till en trygg och säker infrastruktur i samhället.

Kontakta Meag Va-system, en engagerad partner och branschens enda specialist på va-lösningar i betong, så berättar vi mer om det smarta med att välja betong.

Attachments:
Download this file (Meag_Vattenm_1-18_ok.pdf)Meag_Vattenm_1-18_ok.pdf[ ]1010 kB